Arvid Bergstrom - Stamboom website / Pages with Familytree

Koken met Krullen - Cooking with Curls Website

 

 

 

 

 

Deze website is gemaakt in 2006, SEPT 2008 en MEI 2012 bijgewerkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This web site produced © 2005 2006 by Arvid.

Disclaimer Hoewel Arvid en de daarin samenwerkende diensten ernaar streven om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolgen van onjuiste en/of 'gedateerde' informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover Arvid en de daarin samenwerkende diensten geen controle hebben. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van Arvid. Arvid waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van Arvid en de daarin samenwerkende diensten met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.Indien u vragen heeft over aansprakelijkheid, dan kunt u contact opnemen via de e-mail.

Privacy Statement Om uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft Arvid en de daarin samenwerkende diensten gegevens van u nodig als uw naam, e-mailadres en websiteadres. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.Van bezoekers aan de website van Arvid worden sommige algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest geraadpleegde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Doel ervan is optimalisering van de website om nog beter te kunnen inspelen op de wensen van onze bezoekers. Tevens worden ze gebruikt voor algemene verslaglegging. In de regel zijn deze gegevens niet tot één persoon te herleiden.Arvid en de daarin samenwerkende diensten zullen geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de Nederlandse wet dit voorschrijft.Van nog in leven zijnde personen wordt alleen de naam getoont, andere gegevens zijn, indien bekend, wel aanwezig in de genealogische bestanden. Mocht u verwijderd willen worden, dan graag een berichtje per email Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via de e-mail.

Copyright website Arvid en de daarin samenwerkende diensten behouden zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hergebruik voor commerciële doeleinden is slechts met voorafgaande toestemming van Arvid toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient Arvid duidelijk als bron te worden vermeld (www.arvidbergstrom.nl), evenals het auteursrecht.Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan Arvid hebt gegeven, neemt u dan per e-mail contact met ons op. Arvid en de daarin samenwerkende diensten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303).Indien u vragen heeft over het copyright, dan kunt u contact opnemen via de e-mail.

Arvid is not in any way responsible for the failure of the French to repel the Germans at the Maginot Line during WWII. Nor is Arvid responsible for the recent yeti sightings outside the Vatican , or for the unfortunate enslavement of the Nabisco Inc. factory employees by a rogue hamster insurrectionist group. Furthermore, we are not responsible for the loss of one or more of the following, which may possibly occur as the result of exposing one's self to the dogmatic and dangerously subversive statements made within: life, limb, vision, Francois Mitterand, hearing, taste, smell, touch, thumb, Aunt Mildred, citizenship, spleen, bedrock, cloves, I Love Lucy reruns, toaster, pine derby racer, toy duck, antelope, horseradish, prosthetic ankle, double-cheeseburger, tin foil, limestone, watermelon-scented air freshner, sanity, paprika, German to Pig Latin dictionary, dish towel, pet Chihuahua , pogo stick, Golf Digest subscription, floor tile, upper torso or halibut. Copyright © 2005, 2006 Arvid. All rights reserved. Dit is een heel verhaal en als je tot hier bent gekomen, HULDE! En GEFELICITEERD! Wil je infomatie hebben, email me dan en als ik het leuk vind wil ik je ook nog wel een gedcom-file opsturen... dus.. doe je best, tot hoi, Arvid 's-Gravenhage.