Generaties

En dan nog de benamingen voor de generaties, het getal ervoor is, uitgaande van 30 jaar per generaties, het verschil in jaren. Waar moeder staat kan ook vader of ouder staan en vice versa.

generatie nummer
jaren terug in de tijd
Benamiing

aantal voorouders

(hoezo Adam en Eva)

2
II
30
II moeder
2
3
III
60
III grootvader
4
4
IV
90
IV overgrootvader
8
5
V
120
V betovergrootvader
16
6
VI
150
VI oudvader
32
7
VII
180
VII oudgrootvader
64
8
VIII
210
VIII oudovergrootmoeder
128
9
IX
240
IX oudbetovergrootvader
256
10
X
270
X stamvader
512
11
XI
300
XI stamgrootvader
1.024
12
XII
330
XII stamovergrootvader
2.048
13
XIII
360
XIII stambetovergrootmoeder
4.096
14
XIV
390
XIV stamoudvader
8.192
15
XV
420
XV stamoudgrootmoeder
16.384
16
XVI
450
XVI stamoudovergrootvader
32.768
17
XVII
480
XVII stamoudbetovergrootvader
65.536
18
XVIII
510
XVIII edelvader
131.072
19
XIX
540
XIX edelgrootvader
262.144
20
XX
570
XX edelovergrootvader
524.288
21
XXI
600
XXI edelbetovergrootmoeder
1.048.576
22
XXII
630
XXII edeloudmoeder
2.097.152
23
XXIII
660
XXIII edeloudgrootvader
4.194.304
24
XXIV
690
XXIV edeloudovergrootvader
8.388.608
25
XXV
720
XXV edeloudbetovergrootvader
16.777.216
26
XXVI
750
XXVI edelstamvader
33.554.432
27
XXVII
780
XXVII edelstamgrootmoeder
67.108.864
28
XXVIII
810
XXVIII edelstamovergrootvader
134.217.728
29
XXIX
840
XXIX edelstambetovergrootvader
268.435.456
30
XXX
870
XXX edelstamoudvader
536.870.912
31
XXXI
900
XXXI edelstamoudgrootmoeder
1.073.741.824
32
XXXII
930
XXXII edelstamoudovergrootvader
2.147.483.648
33
XXXIII
960
XXXIII edelstamoudbetovergrootvader
4.294.967.296
34
XXXIV
990
XXXIV voorvader
8.589.934.592
35
XXXV
1020
XXXV voorgrootvader
17.179.869.184
36
XXXVI
1050
XXXVI voorovergrootvader
34.359.738.368
37
XXXVII
1080
XXXVII voorbetovergrootvader
68.719.476.736
38
XXXVIII
1110
XXXVIII vooroudvader
137.438.953.472
39
XXXIX
1140
XXXIX vooroudgrootvader
274.877.906.944
40
XL
1170
XL vooroudovergrootmoeder
549.755.813.888
41
XLI
1200
XLI vooroudbetovergrootvader
1.099.511.627.776
42
XLII
1230
XLII voorstamouder
2.199.023.255.552
43
XLIII
1260
XLIII voorstamgrootouder
4.398.046.511.104
44
XLIV
1290
XLIV voorstamovergrootouder
8.796.093.022.208
45
XLV
1320
XLV voorstambetovergrootouder
17.592.186.044.416
46
XLVI
1350
XLVI voorstamoudouder
35.184.372.088.832
47
XLVII
1380
XLVII voorstamoudgrootouder
70.368.744.177.664
48
XLVIII
1410
XLVIII voorstamoudovergrootouder
140.737.488.355.328
49
XLIX
1440
XLIX voorstamoudbetovergrootouder
281.474.976.710.656
50
L
1470
L vooredelouder
562.949.953.421.312
51
LI
1500
LI vooredelgrootouder
1.125.899.906.842.620
52
LII
1530
LII vooredelovergrootouder
2.251.799.813.685.250
53
LIII
1560
LIII vooredelbetovergrootouder
4.503.599.627.370.500
54
LIV
1590
LIV vooredeloudouder
9.007.199.254.740.990
55
LV
1620
LV vooredeloudgrootouder
18.014.398.509.482.000
56
LVI
1650
LVI vooredeloudovergrootouder
3,60288E+16
57
LVII
1680
LVII vooredeloudbetovergrootouder
7,20576E+16
58
LVIII
1710
LVIII vooredelstamouder
1,44115E+17
59
LIX
1740
LIX vooredelstamgrootouder
2,8823E+17
60
LX
1770
LX vooredelstamovergrootouder
5,76461E+17
61
LXI
1800
LXI vooredelstambetovergrootouder
1,15292E+18
62
LXII
1830
LXII vooredelstamoudouder
2,30584E+18
63
LXIII
1860
LXIII vooredelstamoudgrootouder
4,61169E+18
64
LXIV
1890
LXIV vooredelstamoudovergrootouder
9,22337E+18
65
LXV
1920
LXV vooredelstamoudbetovergrootouder
1,84467E+19

 

66
LXVI
1950
LXVI aartsouder
3,68935E+19
67
LXVII
1980
LXVII aartsgrootouder
7,3787E+19
68
LXVIII
2010
LXVIII aartsovergrootouder
1,47574E+20
69
LXIX
2040
LXIX aartsbetovergrootouder
2,95148E+20
70
LXX
2070
LXX aartsoudouder
5,90296E+20
71
LXXI
2100
LXXI aartsoudgrootouder
1,18059E+21
72
LXXII
2130
LXXII aartsoudovergrootouder
2,36118E+21
73
LXXIII
2160
LXXIII aartsoudbetovergrootouder
4,72237E+21
74
LXXIV
2190
LXXIV aartsstamouder
9,44473E+21
75
LXXV
2220
LXXV aartsstamgrootouder
1,88895E+22
76
LXXVI
2250
LXXVI aartsstamovergrootouder
3,77789E+22
77
LXXVII
2280
LXXVII aartsstambetovergrootouder
7,55579E+22
78
LXXVIII
2310
LXXVIII aartsstamoudouder
1,51116E+23
79
LXXIX
2340
LXXIX aartsstamoudgrootouder
3,02231E+23
80
LXXX
2370
LXXX aartsstamoudovergrootouder
6,04463E+23
81
LXXXI
2400
LXXXI aartsstamoudbetovergrootouder
1,20893E+24
82
LXXXII
2430
LXXXII aartsedelouder
2,41785E+24
83
LXXXIII
2460
LXXXIII aartsedelgrootouder
4,8357E+24
84
LXXXIV
2490
LXXXIV aartsedelovergrootouder
9,67141E+24
85
LXXXV
2520
LXXXV aartsedelbetovergrootouder
1,93428E+25
86
LXXXVI
2550
LXXXVI aartsedeloudouder
3,86856E+25
87
LXXXVII
2580
LXXXVII aartsedeloudgrootouder
7,73713E+25
88
LXXXVIII
2610
LXXXVIII aartsedeloudovergrootouder
1,54743E+26
89
LXXXIX
2640
LXXXIX aartsedeloudbetovergrootouder
3,09485E+26
90
XC
2670
XC aartsedelstamouder
6,1897E+26
91
XCI
2700
XCI aartsedelstamgrootouder
1,23794E+27
92
XCII
2730
XCII aartsedelstamovergrootouder
2,47588E+27
93
XCIII
2760
XCIII aartsedelstambetovergrootouder
4,95176E+27
94
XCIV
2790
XCIV aartsedelstamoudouder
9,90352E+27
95
XCV
2820
XCV aartsedelstamoudgrootouder
1,9807E+28
96
XCVI
2850
XCVI aartsedelstamoudovergrootouder
3,96141E+28
97
XCVII
2880
XCVII aartsedelstamoudbetovergrootouder
7,92282E+28
98
XCVIII
2910
XCVIII aartsvoorouder
1,58456E+29
99
XCIX
2940
XCIX aartsvoorgrootouder
3,16913E+29
100
C
2970
C aartsvoorovergrootouder
6,33825E+29
101
CI
3000
CI aartsvoorbetovergrootouder
1,26765E+30
102
CII
3030
CII aartsvooroudouder
2,5353E+30
103
CIII
3060
CIII aartsvooroudgrootouder
5,0706E+30
104
CIV
3090
CIV aartsvooroudovergrootouder
1,01412E+31
105
CV
3120
CV aartsvooroudbetovergrootouder
2,02824E+31
106
CVI
3150
CVI aartsvoorstamouder
4,05648E+31
107
CVII
3180
CVII aartsvoorstamgrootouder
8,11296E+31
108
CVIII
3210
CVIII aartsvoorstamovergrootouder
1,62259E+32
109
CIX
3240
CIX aartsvoorstambetovergrootouder
3,24519E+32
110
CX
3270
CX aartsvoorstamoudouder
6,49037E+32
111
CXI
3300
CXI aartsvoorstamoudgrootouder
1,29807E+33
112
CXII
3330
CXII aartsvoorstamoudovergrootouder
2,59615E+33
113
CXIII
3360
CXIII aartsvoorstamoudbetovergrootouder
5,1923E+33
114
CXIV
3390
CXIV aartsvooredelouder
1,03846E+34
115
CXV
3420
CXV aartsvooredelgrootouder
2,07692E+34
116
CXVI
3450
CXVI aartsvooredelovergrootouder
4,15384E+34
117
CXVII
3480
CXVII aartsvooredelbetovergrootouder
8,30767E+34
118
CXVIII
3510
CXVIII aartsvooredeloudouder
1,66153E+35
119
CXIX
3540
CXIX aartsvooredeloudgrootouder
3,32307E+35
120
CXX
3570
CXX aartsvooredeloudovergrootouder
6,64614E+35
121
CXXI
3600
CXXI aartsvooredeloudbetovergrootouder
1,32923E+36
122
CXXII
3630
CXXII aartsvooredelstamouder
2,65846E+36
123
CXXIII
3660
CXXIII aartsvooredelstamgrootouder
5,31691E+36
124
CXXIV
3690
CXXIV aartsvooredelstamovergrootouder
1,06338E+37
125
CXXV
3720
CXXV aartsvooredelstambetovergrootouder
2,12676E+37
126
CXXVI
3750
CXXVI aartsvooredelstamoudouder
4,25353E+37
127
CXXVII
3780
CXXVII aartsvooredelstamoudgrootouder
8,50706E+37
128
CXXVIII
3810
CXXVIII aartsvooredelstamoudovergrootouder
1,70141E+38
129
CXXIX
3840
CXXIX aartsvooredelstamoudbetovergrootouder
3,40282E+38

 

130
CXXX
3870
CXXX opperouder
6,80565E+38
131
CXXXI
3900
CXXXI oppergrootouder
1,36113E+39
132
CXXXII
3930
CXXXII opperovergrootouder
2,72226E+39
133
CXXXIII
3960
CXXXIII opperbetovergrootouder
5,44452E+39
134
CXXXIV
3990
CXXXIV opperoudouder
1,0889E+40
135
CXXXV
4020
CXXXV opperoudgrootouder
2,17781E+40
136
CXXXVI
4050
CXXXVI opperoudovergrootouder
4,35561E+40
137
CXXXVII
4080
CXXXVII opperoudbetovergrootouder
8,71123E+40
138
CXXXVIII
4110
CXXXVIII opperstamouder
1,74225E+41
139
CXXXIX
4140
CXXXIX opperstamgrootouder
3,48449E+41
140
CXL
4170
CXL opperstamovergrootouder
6,96898E+41
141
CXLI
4200
CXLI opperstambetovergrootouder
1,3938E+42
142
CXLII
4230
CXLII opperstamoudouder
2,78759E+42
143
CXLIII
4260
CXLIII opperstamoudgrootouder
5,57519E+42
144
CXLIV
4290
CXLIV opperstamoudovergrootouder
1,11504E+43
145
CXLV
4320
CXLV opperstamoudbetovergrootouder
2,23007E+43
146
CXLVI
4350
CXLVI opperedelouder
4,46015E+43
147
CXLVII
4380
CXLVII opperedelgrootouder
8,9203E+43
148
CXLVIII
4410
CXLVIII opperedelovergrootouder
1,78406E+44
149
CXLIX
4440
CXLIX opperedelbetovergrootouder
3,56812E+44
150
CL
4470
CL opperedeloudouder
7,13624E+44
151
CLI
4500
CLI opperedeloudgrootouder
1,42725E+45
152
CLII
4530
CLII opperedeloudovergrootouder
2,8545E+45
153
CLIII
4560
CLIII opperedeloudbetovergrootouder
5,70899E+45
154
CLIV
4590
CLIV opperedelstamouder
1,1418E+46
155
CLV
4620
CLV opperedelstamgrootouder
2,2836E+46
156
CLVI
4650
CLVI opperedelstamovergrootouder
4,56719E+46
157
CLVII
4680
CLVII opperedelstambetovergrootouder
9,13439E+46
158
CLVIII
4710
CLVIII opperedelstamoudouder
1,82688E+47
159
CLIX
4740
CLIX opperedelstamoudgrootouder
3,65375E+47
160
CLX
4770
CLX opperedelstamoudovergrootouder
7,30751E+47
161
CLXI
4800
CLXI opperedelstamoudbetovergrootouder
1,4615E+48
162
CLXII
4830
CLXII oppervoorouder
2,923E+48
163
CLXIII
4860
CLXIII oppervoorgrootouder
5,84601E+48
164
CLXIV
4890
CLXIV oppervoorovergrootouder
1,1692E+49
165
CLXV
4920
CLXV oppervoorbetovergrootouder
2,3384E+49
166
CLXVI
4950
CLXVI oppervooroudouder
4,67681E+49
167
CLXVII
4980
CLXVII oppervooroudgrootouder
9,35361E+49
168
CLXVIII
5010
CLXVIII oppervooroudovergrootouder
1,87072E+50
169
CLXIX
5040
CLXIX oppervooroudbetovergrootouder
3,74144E+50
170
CLXX
5070
CLXX oppervoorstamouder
7,48289E+50
171
CLXXI
5100
CLXXI oppervoorstamgrootouder
1,49658E+51
172
CLXXII
5130
CLXXII oppervoorstamovergrootouder
2,99316E+51
173
CLXXIII
5160
CLXXIII oppervoorstambetovergrootouder
5,98631E+51
174
CLXXIV
5190
CLXXIV oppervoorstamoudouder
1,19726E+52
175
CLXXV
5220
CLXXV oppervoorstamoudgrootouder
2,39452E+52
176
CLXXVI
5250
CLXXVI oppervoorstamoudovergrootouder
4,78905E+52
177
CLXXVII
5280
CLXXVII oppervoorstamoudbetovergrootouder
9,5781E+52
178
CLXXVIII
5310
CLXXVIII oppervooredelouder
1,91562E+53
179
CLXXIX
5340
CLXXIX oppervooredelgrootouder
3,83124E+53
180
CLXXX
5370
CLXXX oppervooredelovergrootouder
7,66248E+53
181
CLXXXI
5400
CLXXXI oppervooredelbetovergrootouder
1,5325E+54
182
CLXXXII
5430
CLXXXII oppervooredeloudouder
3,06499E+54
183
CLXXXIII
5460
CLXXXIII oppervooredeloudgrootouder
6,12998E+54
184
CLXXXIV
5490
CLXXXIV oppervooredeloudovergrootouder
1,226E+55
185
CLXXXV
5520
CLXXXV oppervooredeloudbetovergrootouder
2,45199E+55
186
CLXXXVI
5550
CLXXXVI oppervooredelstamouder
4,90399E+55
187
CLXXXVII
5580
CLXXXVII oppervooredelstamgrootouder
9,80797E+55
188
CLXXXVIII
5610
CLXXXVIII oppervooredelstamovergrootouder
1,96159E+56
189
CLXXXIX
5640
CLXXXIX oppervooredelstambetovergrootouder
3,92319E+56
190
CXC
5670
CXC oppervooredelstamoudouder
7,84638E+56
191
CXCI
5700
CXCI oppervooredelstamoudgrootouder
1,56928E+57
192
CXCII
5730
CXCII oppervooredelstamoudovergrootouder
3,13855E+57
193
CXCIII
5760
CXCIII oppervooredelstamoudbetovergrootouder
6,2771E+57
194
CXCIV
5790
CXCIV opperaartsouder
1,25542E+58
195
CXCV
5820
CXCV opperaartsgrootouder
2,51084E+58
196
CXCVI
5850
CXCVI opperaartsovergrootouder
5,02168E+58
197
CXCVII
5880
CXCVII opperaartsbetovergrootouder
1,00434E+59
198
CXCVIII
5910
CXCVIII opperaartsoudouder
2,00867E+59
199
CXCIX
5940
CXCIX opperaartsoudgrootouder
4,01735E+59
200
CC
5970
CC opperaartsoudovergrootouder
8,03469E+59
201
CCI
6000
CCI opperaartsoudbetovergrootouder
1,60694E+60
202
CCII
6030
CCII opperaartsstamouder
3,21388E+60
203
CCIII
6060
CCIII opperaartsstamgrootouder
6,42775E+60
204
CCIV
6090
CCIV opperaartsstamovergrootouder
1,28555E+61
205
CCV
6120
CCV opperaartsstambetovergrootouder
2,5711E+61
206
CCVI
6150
CCVI opperaartsstamoudouder
5,1422E+61
207
CCVII
6180
CCVII opperaartsstamoudgrootouder
1,02844E+62
208
CCVIII
6210
CCVIII opperaartsstamoudovergrootouder
2,05688E+62
209
CCIX
6240
CCIX opperaartsstamoudbetovergrootouder
4,11376E+62
210
CCX
6270
CCX opperaartsedelouder
8,22752E+62
211
CCXI
6300
CCXI opperaartsedelgrootouder
1,6455E+63
212
CCXII
6330
CCXII opperaartsedelovergrootouder
3,29101E+63
213
CCXIII
6360
CCXIII opperaartsedelbetovergrootouder
6,58202E+63
214
CCXIV
6390
CCXIV opperaartsedeloudouder
1,3164E+64
215
CCXV
6420
CCXV opperaartsedeloudgrootouder
2,63281E+64
216
CCXVI
6450
CCXVI opperaartsedeloudovergrootouder
5,26561E+64
217
CCXVII
6480
CCXVII opperaartsedeloudbetovergrootouder
1,05312E+65
218
CCXVIII
6510
CCXVIII opperaartsedelstamouder
2,10625E+65
219
CCXIX
6540
CCXIX opperaartsedelstamgrootouder
4,21249E+65
220
CCXX
6570
CCXX opperaartsedelstamovergrootouder
8,42498E+65
221
CCXXI
6600
CCXXI opperaartsedelstambetovergrootouder
1,685E+66
222
CCXXII
6630
CCXXII opperaartsedelstamoudouder
3,36999E+66
223
CCXXIII
6660
CCXXIII opperaartsedelstamoudgrootouder
6,73999E+66
224
CCXXIV
6690
CCXXIV opperaartsedelstamoudovergrootouder
1,348E+67
225
CCXXV
6720
CCXXV opperaartsedelstamoudbetovergrootouder
2,69599E+67
226
CCXXVI
6750
CCXXVI opperaartsvoorouder
5,39199E+67
227
CCXXVII
6780
CCXXVII opperaartsvoorgrootouder
1,0784E+68
228
CCXXVIII
6810
CCXXVIII opperaartsvoorovergrootouder
2,1568E+68
229
CCXXIX
6840
CCXXIX opperaartsvoorbetovergrootouder
4,31359E+68
230
CCXXX
6870
CCXXX opperaartsvooroudouder
8,62718E+68
231
CCXXXI
6900
CCXXXI opperaartsvooroudgrootouder
1,72544E+69
232
CCXXXII
6930
CCXXXII opperaartsvooroudovergrootouder
3,45087E+69
233
CCXXXIII
6960
CCXXXIII opperaartsvooroudbetovergrootouder
6,90175E+69
234
CCXXXIV
6990
CCXXXIV opperaartsvoorstamouder
1,38035E+70
235
CCXXXV
7020
CCXXXV opperaartsvoorstamgrootouder
2,7607E+70
236
CCXXXVI
7050
CCXXXVI opperaartsvoorstamovergrootouder
5,5214E+70
237
CCXXXVII
7080
CCXXXVII opperaartsvoorstambetovergrootouder
1,10428E+71
238
CCXXXVIII
7110
CCXXXVIII opperaartsvoorstamoudouder
2,20856E+71
239
CCXXXIX
7140
CCXXXIX opperaartsvoorstamoudgrootouder
4,41712E+71
240
CCXL
7170
CCXL opperaartsvoorstamoudovergrootouder
8,83424E+71
241
CCXLI
7200
CCXLI opperaartsvoorstamoudbetovergrootouder
1,76685E+72
242
CCXLII
7230
CCXLII opperaartsvooredelouder
3,53369E+72
243
CCXLIII
7260
CCXLIII opperaartsvooredelgrootouder
7,06739E+72
244
CCXLIV
7290
CCXLIV opperaartsvooredelovergrootouder
1,41348E+73
245
CCXLV
7320
CCXLV opperaartsvooredelbetovergrootouder
2,82696E+73
246
CCXLVI
7350
CCXLVI opperaartsvooredeloudouder
5,65391E+73
247
CCXLVII
7380
CCXLVII opperaartsvooredeloudgrootouder
1,13078E+74
248
CCXLVIII
7410
CCXLVIII opperaartsvooredeloudovergrootouder
2,26156E+74
249
CCXLIX
7440
CCXLIX opperaartsvooredeloudbetovergrootouder
4,52313E+74
250
CCL
7470
CCL opperaartsvooredelstamouder
9,04626E+74
251
CCLI
7500
CCLI opperaartsvooredelstamgrootouder
1,80925E+75
252
CCLII
7530
CCLII opperaartsvooredelstamovergrootouder
3,6185E+75
253
CCLIII
7560
CCLIII opperaartsvooredelstambetovergrootouder
7,23701E+75
254
CCLIV
7590
CCLIV opperaartsvooredelstamoudouder
1,4474E+76
255
CCLV
7620
CCLV opperaartsvooredelstamoudgrootouder
2,8948E+76
256
CCLVI
7650
CCLVI opperaartsvooredelstamoudovergrootouder
5,7896E+76
257
CCLVII
7680
CCLVII opperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder
1,15792E+77

 

258
CCLVIII
7710
CCLVIII hoogouder
2,31584E+77
259
CCLIX
7740
CCLIX hooggrootouder
4,63168E+77
260
CCLX
7770
CCLX hoogovergrootouder
9,26337E+77
261
CCLXI
7800
CCLXI hoogbetovergrootouder
1,85267E+78
262
CCLXII
7830
CCLXII hoogoudouder
3,70535E+78
263
CCLXIII
7860
CCLXIII hoogoudgrootouder
7,41069E+78
264
CCLXIV
7890
CCLXIV hoogoudovergrootouder
1,48214E+79
265
CCLXV
7920
CCLXV hoogoudbetovergrootouder
2,96428E+79
266
CCLXVI
7950
CCLXVI hoogstamouder
5,92855E+79
267
CCLXVII
7980
CCLXVII hoogstamgrootouder
1,18571E+80
268
CCLXVIII
8010
CCLXVIII hoogstamovergrootouder
2,37142E+80
269
CCLXIX
8040
CCLXIX hoogstambetovergrootouder
4,74284E+80
270
CCLXX
8070
CCLXX hoogstamoudouder
9,48569E+80
271
CCLXXI
8100
CCLXXI hoogstamoudgrootouder
1,89714E+81
272
CCLXXII
8130
CCLXXII hoogstamoudovergrootouder
3,79428E+81
273
CCLXXIII
8160
CCLXXIII hoogstamoudbetovergrootouder
7,58855E+81
274
CCLXXIV
8190
CCLXXIV hoogedelouder
1,51771E+82
275
CCLXXV
8220
CCLXXV hoogedelgrootouder
3,03542E+82
276
CCLXXVI
8250
CCLXXVI hoogedelovergrootouder
6,07084E+82
277
CCLXXVII
8280
CCLXXVII hoogedelbetovergrootouder
1,21417E+83
278
CCLXXVIII
8310
CCLXXVIII hoogedeloudouder
2,42834E+83
279
CCLXXIX
8340
CCLXXIX hoogedeloudgrootouder
4,85667E+83
280
CCLXXX
8370
CCLXXX hoogedeloudovergrootouder
9,71334E+83
281
CCLXXXI
8400
CCLXXXI hoogedeloudbetovergrootouder
1,94267E+84
282
CCLXXXII
8430
CCLXXXII hoogedelstamouder
3,88534E+84
283
CCLXXXIII
8460
CCLXXXIII hoogedelstamgrootouder
7,77068E+84
284
CCLXXXIV
8490
CCLXXXIV hoogedelstamovergrootouder
1,55414E+85
285
CCLXXXV
8520
CCLXXXV hoogedelstambetovergrootouder
3,10827E+85
286
CCLXXXVI
8550
CCLXXXVI hoogedelstamoudouder
6,21654E+85
287
CCLXXXVII
8580
CCLXXXVII hoogedelstamoudgrootouder
1,24331E+86
288
CCLXXXVIII
8610
CCLXXXVIII hoogedelstamoudovergrootouder
2,48662E+86
289
CCLXXXIX
8640
CCLXXXIX hoogedelstamoudbetovergrootouder
4,97323E+86
290
CCXC
8670
CCXC hoogvoorouder
9,94646E+86
291
CCXCI
8700
CCXCI hoogvoorgrootouder
1,98929E+87
292
CCXCII
8730
CCXCII hoogvoorovergrootouder
3,97859E+87
293
CCXCIII
8760
CCXCIII hoogvoorbetovergrootouder
7,95717E+87
294
CCXCIV
8790
CCXCIV hoogvooroudouder
1,59143E+88
295
CCXCV
8820
CCXCV hoogvooroudgrootouder
3,18287E+88
296
CCXCVI
8850
CCXCVI hoogvooroudovergrootouder
6,36574E+88
297
CCXCVII
8880
CCXCVII hoogvooroudbetovergrootouder
1,27315E+89
298
CCXCVIII
8910
CCXCVIII hoogvoorstamouder
2,54629E+89
299
CCXCIX
8940
CCXCIX hoogvoorstamgrootouder
5,09259E+89
300
CCC
8970
CCC hoogvoorstamovergrootouder
1,01852E+90
301
CCCI
9000
CCCI hoogvoorstambetovergrootouder
2,03704E+90
302
CCCII
9030
CCCII hoogvoorstamoudouder
4,07407E+90
303
CCCIII
9060
CCCIII hoogvoorstamoudgrootouder
8,14814E+90
304
CCCIV
9090
CCCIV hoogvoorstamoudovergrootouder
1,62963E+91
305
CCCV
9120
CCCV hoogvoorstamoudbetovergrootouder
3,25926E+91
306
CCCVI
9150
CCCVI hoogvooredelouder
6,51852E+91
307
CCCVII
9180
CCCVII hoogvooredelgrootouder
1,3037E+92
308
CCCVIII
9210
CCCVIII hoogvooredelovergrootouder
2,60741E+92
309
CCCIX
9240
CCCIX hoogvooredelbetovergrootouder
5,21481E+92
310
CCCX
9270
CCCX hoogvooredeloudouder
1,04296E+93
311
CCCXI
9300
CCCXI hoogvooredeloudgrootouder
2,08592E+93
312
CCCXII
9330
CCCXII hoogvooredeloudovergrootouder
4,17185E+93
313
CCCXIII
9360
CCCXIII hoogvooredeloudbetovergrootouder
8,3437E+93
314
CCCXIV
9390
CCCXIV hoogvooredelstamouder
1,66874E+94
315
CCCXV
9420
CCCXV hoogvooredelstamgrootouder
3,33748E+94
316
CCCXVI
9450
CCCXVI hoogvooredelstamovergrootouder
6,67496E+94
317
CCCXVII
9480
CCCXVII hoogvooredelstambetovergrootouder
1,33499E+95
318
CCCXVIII
9510
CCCXVIII hoogvooredelstamoudouder
2,66998E+95
319
CCCXIX
9540
CCCXIX hoogvooredelstamoudgrootouder
5,33997E+95
320
CCCXX
9570
CCCXX hoogvooredelstamoudovergrootouder
1,06799E+96
321
CCCXXI
9600
CCCXXI hoogvooredelstamoudbetovergrootouder
2,13599E+96
322
CCCXXII
9630
CCCXXII hoogaartsouder
4,27197E+96
323
CCCXXIII
9660
CCCXXIII hoogaartsgrootouder
8,54395E+96
324
CCCXXIV
9690
CCCXXIV hoogaartsovergrootouder
1,70879E+97
325
CCCXXV
9720
CCCXXV hoogaartsbetovergrootouder
3,41758E+97
326
CCCXXVI
9750
CCCXXVI hoogaartsoudouder
6,83516E+97
327
CCCXXVII
9780
CCCXXVII hoogaartsoudgrootouder
1,36703E+98
328
CCCXXVIII
9810
CCCXXVIII hoogaartsoudovergrootouder
2,73406E+98
329
CCCXXIX
9840
CCCXXIX hoogaartsoudbetovergrootouder
5,46813E+98
330
CCCXXX
9870
CCCXXX hoogaartsstamouder
1,0936E+99
331
CCCXXXI
9900
CCCXXXI hoogaartsstamgrootouder
2,1873E+99
332
CCCXXXII
9930
CCCXXXII hoogaartsstamovergrootouder
4,3745E+99
333
CCCXXXIII
9960
CCCXXXIII hoogaartsstambetovergrootouder
8,749E+99
334
CCCXXXIV
9990
CCCXXXIV hoogaartsstamoudouder
1,7498E+100
335
CCCXXXV
10020
CCCXXXV hoogaartsstamoudgrootouder
3,4996E+100
336
CCCXXXVI
10050
CCCXXXVI hoogaartsstamoudovergrootouder
6,9992E+100
337
CCCXXXVII
10080
CCCXXXVII hoogaartsstamoudbetovergrootouder
1,3998E+101
338
CCCXXXVIII
10110
CCCXXXVIII hoogaartsedelouder
2,7997E+101
339
CCCXXXIX
10140
CCCXXXIX hoogaartsedelgrootouder
5,5994E+101
340
CCCXL
10170
CCCXL hoogaartsedelovergrootouder
1,1199E+102
341
CCCXLI
10200
CCCXLI hoogaartsedelbetovergrootouder
2,2397E+102
342
CCCXLII
10230
CCCXLII hoogaartsedeloudouder
4,4795E+102
343
CCCXLIII
10260
CCCXLIII hoogaartsedeloudgrootouder
8,959E+102
344
CCCXLIV
10290
CCCXLIV hoogaartsedeloudovergrootouder
1,7918E+103
345
CCCXLV
10320
CCCXLV hoogaartsedeloudbetovergrootouder
3,5836E+103
346
CCCXLVI
10350
CCCXLVI hoogaartsedelstamouder
7,1672E+103
347
CCCXLVII
10380
CCCXLVII hoogaartsedelstamgrootouder
1,4334E+104
348
CCCXLVIII
10410
CCCXLVIII hoogaartsedelstamovergrootouder
2,8669E+104
349
CCCXLIX
10440
CCCXLIX hoogaartsedelstambetovergrootouder
5,7337E+104
350
CCCL
10470
CCCL hoogaartsedelstamoudouder
1,1467E+105
351
CCCLI
10500
CCCLI hoogaartsedelstamoudgrootouder
2,2935E+105
352
CCCLII
10530
CCCLII hoogaartsedelstamoudovergrootouder
4,587E+105
353
CCCLIII
10560
CCCLIII hoogaartsedelstamoudbetovergrootouder
9,174E+105

 

354
CCCLIV
10590
CCCLIV hoogaartsvoorouder
1,8348E+106
355
CCCLV
10620
CCCLV hoogaartsvoorgrootouder
3,6696E+106
356
CCCLVI
10650
CCCLVI hoogaartsvoorovergrootouder
7,3392E+106
357
CCCLVII
10680
CCCLVII hoogaartsvoorbetovergrootouder
1,4678E+107
358
CCCLVIII
10710
CCCLVIII hoogaartsvooroudouder
2,9357E+107
359
CCCLIX
10740
CCCLIX hoogaartsvooroudgrootouder
5,8714E+107
360
CCCLX
10770
CCCLX hoogaartsvooroudovergrootouder
1,1743E+108
361
CCCLXI
10800
CCCLXI hoogaartsvooroudbetovergrootouder
2,3485E+108
362
CCCLXII
10830
CCCLXII hoogaartsvoorstamouder
4,6971E+108
363
CCCLXIII
10860
CCCLXIII hoogaartsvoorstamgrootouder
9,3942E+108
364
CCCLXIV
10890
CCCLXIV hoogaartsvoorstamovergrootouder
1,8788E+109
365
CCCLXV
10920
CCCLXV hoogaartsvoorstambetovergrootouder
3,7577E+109
366
CCCLXVI
10950
CCCLXVI hoogaartsvoorstamoudouder
7,5153E+109
367
CCCLXVII
10980
CCCLXVII hoogaartsvoorstamoudgrootouder
1,5031E+110
368
CCCLXVIII
11010
CCCLXVIII hoogaartsvoorstamoudovergrootouder
3,0061E+110
369
CCCLXIX
11040
CCCLXIX hoogaartsvoorstamoudbetovergrootouder
6,0123E+110
370
CCCLXX
11070
CCCLXX hoogaartsvooredelouder
1,2025E+111
371
CCCLXXI
11100
CCCLXXI hoogaartsvooredelgrootouder
2,4049E+111
372
CCCLXXII
11130
CCCLXXII hoogaartsvooredelovergrootouder
4,8098E+111
373
CCCLXXIII
11160
CCCLXXIII hoogaartsvooredelbetovergrootouder
9,6196E+111
374
CCCLXXIV
11190
CCCLXXIV hoogaartsvooredeloudouder
1,9239E+112
375
CCCLXXV
11220
CCCLXXV hoogaartsvooredeloudgrootouder
3,8479E+112
376
CCCLXXVI
11250
CCCLXXVI hoogaartsvooredeloudovergrootouder
7,6957E+112
377
CCCLXXVII
11280
CCCLXXVII hoogaartsvooredeloudbetovergrootouder
1,5391E+113
378
CCCLXXVIII
11310
CCCLXXVIII hoogaartsvooredelstamouder
3,0783E+113
379
CCCLXXIX
11340
CCCLXXIX hoogaartsvooredelstamgrootouder
6,1566E+113
380
CCCLXXX
11370
CCCLXXX hoogaartsvooredelstamovergrootouder
1,2313E+114
381
CCCLXXXI
11400
CCCLXXXI hoogaartsvooredelstambetovergrootouder
2,4626E+114
382
CCCLXXXII
11430
CCCLXXXII hoogaartsvooredelstamoudouder
4,9253E+114
383
CCCLXXXIII
11460
CCCLXXXIII hoogaartsvooredelstamoudgrootouder
9,8505E+114
384
CCCLXXXIV
11490
CCCLXXXIV hoogaartsvooredelstamoudovergrootouder
1,9701E+115
385
CCCLXXXV
11520
CCCLXXXV hoogaartsvooredelstamoudbetovergrootouder
3,9402E+115
386
CCCLXXXVI
11550
CCCLXXXVI hoogopperouder
7,8804E+115
387
CCCLXXXVII
11580
CCCLXXXVII hoogoppergrootouder
1,5761E+116
388
CCCLXXXVIII
11610
CCCLXXXVIII hoogopperovergrootouder
3,1522E+116
389
CCCLXXXIX
11640
CCCLXXXIX hoogopperbetovergrootouder
6,3043E+116
390
CCCXC
11670
CCCXC hoogopperoudouder
1,2609E+117
391
CCCXCI
11700
CCCXCI hoogopperoudgrootouder
2,5217E+117
392
CCCXCII
11730
CCCXCII hoogopperoudovergrootouder
5,0435E+117
393
CCCXCIII
11760
CCCXCIII hoogopperoudbetovergrootouder
1,0087E+118
394
CCCXCIV
11790
CCCXCIV hoogopperstamouder
2,0174E+118
395
CCCXCV
11820
CCCXCV hoogopperstamgrootouder
4,0348E+118
396
CCCXCVI
11850
CCCXCVI hoogopperstamovergrootouder
8,0695E+118
397
CCCXCVII
11880
CCCXCVII hoogopperstambetovergrootouder
1,6139E+119
398
CCCXCVIII
11910
CCCXCVIII hoogopperstamoudouder
3,2278E+119
399
CCCXCIX
11940
CCCXCIX hoogopperstamoudgrootouder
6,4556E+119
400
CD
11970
CD hoogopperstamoudovergrootouder
1,2911E+120
401
CDI
12000
CDI hoogopperstamoudbetovergrootouder
2,5822E+120
402
CDII
12030
CDII hoogopperedelouder
5,1645E+120
403
CDIII
12060
CDIII hoogopperedelgrootouder
1,0329E+121
404
CDIV
12090
CDIV hoogopperedelovergrootouder
2,0658E+121
405
CDV
12120
CDV hoogopperedelbetovergrootouder
4,1316E+121
406
CDVI
12150
CDVI hoogopperedeloudouder
8,2632E+121
407
CDVII
12180
CDVII hoogopperedeloudgrootouder
1,6526E+122
408
CDVIII
12210
CDVIII hoogopperedeloudovergrootouder
3,3053E+122
409
CDIX
12240
CDIX hoogopperedeloudbetovergrootouder
6,6106E+122
410
CDX
12270
CDX hoogopperedelstamouder
1,3221E+123
411
CDXI
12300
CDXI hoogopperedelstamgrootouder
2,6442E+123
412
CDXII
12330
CDXII hoogopperedelstamovergrootouder
5,2884E+123
413
CDXIII
12360
CDXIII hoogopperedelstambetovergrootouder
1,0577E+124
414
CDXIV
12390
CDXIV hoogopperedelstamoudouder
2,1154E+124
415
CDXV
12420
CDXV hoogopperedelstamoudgrootouder
4,2308E+124
416
CDXVI
12450
CDXVI hoogopperedelstamoudovergrootouder
8,4615E+124
417
CDXVII
12480
CDXVII hoogopperedelstamoudbetovergrootouder
1,6923E+125

 

418
CDXVIII
12510
CDXVIII hoogoppervoorouder
3,3846E+125
419
CDXIX
12540
CDXIX hoogoppervoorgrootouder
6,7692E+125
420
CDXX
12570
CDXX hoogoppervoorovergrootouder
1,3538E+126
421
CDXXI
12600
CDXXI hoogoppervoorbetovergrootouder
2,7077E+126
422
CDXXII
12630
CDXXII hoogoppervooroudouder
5,4154E+126
423
CDXXIII
12660
CDXXIII hoogoppervooroudgrootouder
1,0831E+127
424
CDXXIV
12690
CDXXIV hoogoppervooroudovergrootouder
2,1661E+127
425
CDXXV
12720
CDXXV hoogoppervooroudbetovergrootouder
4,3323E+127
426
CDXXVI
12750
CDXXVI hoogoppervoorstamouder
8,6646E+127
427
CDXXVII
12780
CDXXVII hoogoppervoorstamgrootouder
1,7329E+128
428
CDXXVIII
12810
CDXXVIII hoogoppervoorstamovergrootouder
3,4658E+128
429
CDXXIX
12840
CDXXIX hoogoppervoorstambetovergrootouder
6,9317E+128
430
CDXXX
12870
CDXXX hoogoppervoorstamoudouder
1,3863E+129
431
CDXXXI
12900
CDXXXI hoogoppervoorstamoudgrootouder
2,7727E+129
432
CDXXXII
12930
CDXXXII hoogoppervoorstamoudovergrootouder
5,5453E+129
433
CDXXXIII
12960
CDXXXIII hoogoppervoorstamoudbetovergrootouder
1,1091E+130
434
CDXXXIV
12990
CDXXXIV hoogoppervooredelouder
2,2181E+130
435
CDXXXV
13020
CDXXXV hoogoppervooredelgrootouder
4,4363E+130
436
CDXXXVI
13050
CDXXXVI hoogoppervooredelovergrootouder
8,8725E+130
437
CDXXXVII
13080
CDXXXVII hoogoppervooredelbetovergrootouder
1,7745E+131
438
CDXXXVIII
13110
CDXXXVIII hoogoppervooredeloudouder
3,549E+131
439
CDXXXIX
13140
CDXXXIX hoogoppervooredeloudgrootouder
7,098E+131
440
CDXL
13170
CDXL hoogoppervooredeloudovergrootouder
1,4196E+132
441
CDXLI
13200
CDXLI hoogoppervooredeloudbetovergrootouder
2,8392E+132
442
CDXLII
13230
CDXLII hoogoppervooredelstamouder
5,6784E+132
443
CDXLIII
13260
CDXLIII hoogoppervooredelstamgrootouder
1,1357E+133
444
CDXLIV
13290
CDXLIV hoogoppervooredelstamovergrootouder
2,2714E+133
445
CDXLV
13320
CDXLV hoogoppervooredelstambetovergrootouder
4,5427E+133
446
CDXLVI
13350
CDXLVI hoogoppervooredelstamoudouder
9,0855E+133
447
CDXLVII
13380
CDXLVII hoogoppervooredelstamoudgrootouder
1,8171E+134
448
CDXLVIII
13410
CDXLVIII hoogoppervooredelstamoudovergrootouder
3,6342E+134
449
CDXLIX
13440
CDXLIX hoogoppervooredelstamoudbetovergrootouder
7,2684E+134
450
CDL
13470
CDL hoogopperaartsouder
1,4537E+135
451
CDLI
13500
CDLI hoogopperaartsgrootouder
2,9074E+135
452
CDLII
13530
CDLII hoogopperaartsovergrootouder
5,8147E+135
453
CDLIII
13560
CDLIII hoogopperaartsbetovergrootouder
1,1629E+136
454
CDLIV
13590
CDLIV hoogopperaartsoudouder
2,3259E+136
455
CDLV
13620
CDLV hoogopperaartsoudgrootouder
4,6518E+136
456
CDLVI
13650
CDLVI hoogopperaartsoudovergrootouder
9,3035E+136
457
CDLVII
13680
CDLVII hoogopperaartsoudbetovergrootouder
1,8607E+137
458
CDLVIII
13710
CDLVIII hoogopperaartsstamouder
3,7214E+137
459
CDLIX
13740
CDLIX hoogopperaartsstamgrootouder
7,4428E+137
460
CDLX
13770
CDLX hoogopperaartsstamovergrootouder
1,4886E+138
461
CDLXI
13800
CDLXI hoogopperaartsstambetovergrootouder
2,9771E+138
462
CDLXII
13830
CDLXII hoogopperaartsstamoudouder
5,9543E+138
463
CDLXIII
13860
CDLXIII hoogopperaartsstamoudgrootouder
1,1909E+139
464
CDLXIV
13890
CDLXIV hoogopperaartsstamoudovergrootouder
2,3817E+139
465
CDLXV
13920
CDLXV hoogopperaartsstamoudbetovergrootouder
4,7634E+139
466
CDLXVI
13950
CDLXVI hoogopperaartsedelouder
9,5268E+139
467
CDLXVII
13980
CDLXVII hoogopperaartsedelgrootouder
1,9054E+140
468
CDLXVIII
14010
CDLXVIII hoogopperaartsedelovergrootouder
3,8107E+140
469
CDLXIX
14040
CDLXIX hoogopperaartsedelbetovergrootouder
7,6215E+140
470
CDLXX
14070
CDLXX hoogopperaartsedeloudouder
1,5243E+141
471
CDLXXI
14100
CDLXXI hoogopperaartsedeloudgrootouder
3,0486E+141
472
CDLXXII
14130
CDLXXII hoogopperaartsedeloudovergrootouder
6,0972E+141
473
CDLXXIII
14160
CDLXXIII hoogopperaartsedeloudbetovergrootouder
1,2194E+142
474
CDLXXIV
14190
CDLXXIV hoogopperaartsedelstamouder
2,4389E+142
475
CDLXXV
14220
CDLXXV hoogopperaartsedelstamgrootouder
4,8777E+142
476
CDLXXVI
14250
CDLXXVI hoogopperaartsedelstamovergrootouder
9,7555E+142
477
CDLXXVII
14280
CDLXXVII hoogopperaartsedelstambetovergrootouder
1,9511E+143
478
CDLXXVIII
14310
CDLXXVIII hoogopperaartsedelstamoudouder
3,9022E+143
479
CDLXXIX
14340
CDLXXIX hoogopperaartsedelstamoudgrootouder
7,8044E+143
480
CDLXXX
14370
CDLXXX hoogopperaartsedelstamoudovergrootouder
1,5609E+144
481
CDLXXXI
14400
CDLXXXI hoogopperaartsedelstamoudbetovergrootouder
3,1217E+144
482
CDLXXXII
14430
CDLXXXII hoogopperaartsvoorouder
6,2435E+144
483
CDLXXXIII
14460
CDLXXXIII hoogopperaartsvoorgrootouder
1,2487E+145
484
CDLXXXIV
14490
CDLXXXIV hoogopperaartsvoorovergrootouder
2,4974E+145
485
CDLXXXV
14520
CDLXXXV hoogopperaartsvoorbetovergrootouder
4,9948E+145
486
CDLXXXVI
14550
CDLXXXVI hoogopperaartsvooroudouder
9,9896E+145
487
CDLXXXVII
14580
CDLXXXVII hoogopperaartsvooroudgrootouder
1,9979E+146
488
CDLXXXVIII
14610
CDLXXXVIII hoogopperaartsvooroudovergrootouder
3,9958E+146
489
CDLXXXIX
14640
CDLXXXIX hoogopperaartsvooroudbetovergrootouder
7,9917E+146
490
CDXC
14670
CDXC hoogopperaartsvoorstamouder
1,5983E+147
491
CDXCI
14700
CDXCI hoogopperaartsvoorstamgrootouder
3,1967E+147
492
CDXCII
14730
CDXCII hoogopperaartsvoorstamovergrootouder
6,3933E+147
493
CDXCIII
14760
CDXCIII hoogopperaartsvoorstambetovergrootouder
1,2787E+148
494
CDXCIV
14790
CDXCIV hoogopperaartsvoorstamoudouder
2,5573E+148
495
CDXCV
14820
CDXCV hoogopperaartsvoorstamoudgrootouder
5,1147E+148
496
CDXCVI
14850
CDXCVI hoogopperaartsvoorstamoudovergrootouder
1,0229E+149
497
CDXCVII
14880
CDXCVII hoogopperaartsvoorstamoudbetovergrootouder
2,0459E+149
498
CDXCVIII
14910
CDXCVIII hoogopperaartsvooredelouder
4,0917E+149
499
CDXCIX
14940
CDXCIX hoogopperaartsvooredelgrootouder
8,1835E+149
500
D
14970
D hoogopperaartsvooredelovergrootouder
1,6367E+150
501
DI
15000
DI hoogopperaartsvooredelbetovergrootouder
3,2734E+150
502
DII
15030
DII hoogopperaartsvooredeloudouder
6,5468E+150
503
DIII
15060
DIII hoogopperaartsvooredeloudgrootouder
1,3094E+151
504
DIV
15090
DIV hoogopperaartsvooredeloudovergrootouder
2,6187E+151
505
DV
15120
DV hoogopperaartsvooredeloudbetovergrootouder
5,2374E+151
506
DVI
15150
DVI hoogopperaartsvooredelstamouder
1,0475E+152
507
DVII
15180
DVII hoogopperaartsvooredelstamgrootouder
2,095E+152
508
DVIII
15210
DVIII hoogopperaartsvooredelstamovergrootouder
4,1899E+152
509
DIX
15240
DIX hoogopperaartsvooredelstambetovergrootouder
8,3799E+152
510
DX
15270
DX hoogopperaartsvooredelstamoudouder
1,676E+153
511
DXI
15300
DXI hoogopperaartsvooredelstamoudgrootouder
3,352E+153
512
DXII
15330
DXII hoogopperaartsvooredelstamoudovergrootouder
6,7039E+153
513
DXIII
15360
DXIII hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder
13.407.807.929.942.600.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000